Hoofdsponsors NLC '03

AlgemeenAlgemene Zaken

Afspraken en regels
Er zit groei in de vereniging NLC’03. Daarnaast zijn ook de omgeving en maatschappij veranderd. Dit legt een steeds grotere druk op het bestuur en de vele vrijwilligers. Er is behoefte gekomen om afspraken, regels en taken vast te leggen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een algemeen beleidsplan binnen NLC’03 waarin we onze afspraken, regels en taken omschrijven en vastleggen. Dit moet duidelijkheid geven aan taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de vereniging. Het algemeen beleidsplan wordt onze leidraad waaraan de diverse geledingen en vrijwilligers binnen NLC’03 zich dienen te houden.

Voorgaande betekent toch wel een cultuuromslag binnen onze vereniging. Het vergt verandering van houding binnen onze vereniging en dat kost tijd en geduld. Dat moeten we samen goed realiseren! We moeten ons ook realiseren dat deze stap nodig is om onze geliefde vereniging te kunnen behouden. Ieder van ons draagt een warm hart toe aan onze vereniging. Dat blijkt uit de emoties die zich afspelen op het sportpark “De Akkeren ‘en daarbuiten.

De boodschap is helder! Onze leden willen meer duidelijkheid in het reilen en zeilen van onze vereniging NLC’03.
Dat betekent dat we onze zaken binnen de vereniging nog beter op orde moeten gaan brengen. Daarvoor hoeven we niet te wachten tot het algemeen beleidsplan helemaal klaar en goedgekeurd is door onze leden. We kunnen daar nu al voor een groot deel invulling aan geven. Om de daad bij het woord te voegen hebben we bestaande regels, afspraken en protocollen hieronder reeds uitgewerkt. Deze documenten worden uiteindelijk opgenomen in het algemeen beleidplan.

Klik hier voor het openen van het document : huishoudelijk reglement, pestprotocol en sanctiebeleid.
Klik hier voor het openen van het document ‘doorschuifsysteem’
Klik hier voor het openen van het document "Afspraken vertrouwenspersoon NLC'03"
Klik hier voor het openen van het document "protocol sociaal veilige sportomgeving"
Klik hier voor het openen van het document  "Nieuwe indelingsprocedure jeugd."
Klik hier voor het openen van het document “Privacyverklaring”

Website.

Het hoofdbestuur bepaalt ten alle tijden welke informatie op onze website geplaatst wordt (een eerste screening wordt door de webmaster gedaan).
Verenigingen, stichtingen, organisaties of andere partijen die vragen om vermeldingen of mededelingen op onze website te plaatsen dienen dit altijd schriftelijk aan te vragen bij het hoofdbestuur (via mail naar de webmaster).
Het hoofdbestuur maakt de afweging om het gevraagde wel/niet te plaatsen waarbij zaken van maatschappelijke aard normaal gesproken geplaatst zullen worden.


Clubbibliotheek

In de bibliotheek vindt je documenten met informatie over onze vereniging en voetballen in breedste zin van het woord. Interne en externe informatie wordt in deze bibliotheek opgeslagen en geüpdate. 

Documenten notulen Ledenvergadering

Klik hier voor het verslag van de ALV van 29-11-2017

Klik hier voor het verslag van de ALV van 27-11-2018


Plattegrond Sportpark De Akkeren

Sponsors
FOTO'S
Laatst toegevoegd fotoverslag:een paar oude modellen trainingspakken in de aanbieding
FYSIO-LITH
Eerstvolgende
inloopspreekuur
Fysio-Lith:

 
NLC '03 1
Eerstvolgende duel
van NLC'03 1:

Zondag 16 december:
Avesteyn 1 - NLC'03 1
Aanvang: 14:00 uur
Mail webmaster: webmasternlc03@live.nl