Afspraken en regels

Afspraken en regels

Er zit groei in de vereniging NLC’03. Daarnaast zijn ook de omgeving en maatschappij veranderd. Dit legt een steeds grotere druk op het bestuur en de vele vrijwilligers. Er is behoefte gekomen om afspraken, regels en taken te omschrijven en vast te leggen. Het algemeen beleidsplan wordt onze leidraad waaraan de diverse geledingen en vrijwilligers binnen NLC’03 zich dienen te houden.

Voorgaande betekent toch wel een cultuuromslag binnen onze vereniging. Het vergt verandering van houding binnen onze vereniging en dat kost tijd en geduld. Dat moeten we samen goed realiseren! We moeten ons ook realiseren dat deze stap nodig is om onze geliefde vereniging te kunnen behouden.

Documenten Algemeen beleidsplan

Klik hier voor het “Huishoudelijk reglement, pestprotocol en sanctiebeleid”.
Klik hier voor het “Doorschuifsysteem”.
Klik hier voor het “Afspraken vertrouwenspersoon NLC’03”.
Klik hier voor het “Protocol sociaal veilige sportomgeving”.
Klik hier voor het “Indelingsprocedure jeugd 2022-2023”.
Klik hier voor het “Privacyverklaring”.

Andere informatie

Klik hier voor oefenstof en bepaalde trainingsvormen.
Klik hier voor de samenvatting van het verenigingsadvies van 2019.
Klik hier voor het verslag van de ALV van 26-11-2019.

Klik hier voor de spelregels van het veldvoetbal versie 23 juli 2019.
Klik hier voor de speeldagenkalender 2019-2020.
Klik hier voor de speeldagenkalender 2020-2021.
Klik hier voor de promotie- en degradatieregelingen Zuid 1 2019-2020.

Klik hier voor de regels omtrent verantwoord sporten bij NLC’03

Website

Info op onze website wordt in eerste instantie gescreend door de webmaster. Het hoofdbestuur bepaalt te allen tijden welke informatie op onze website geplaatst wordt.
Verenigingen, stichtingen, organisaties of andere partijen die vragen om vermeldingen of mededelingen op onze website te plaatsen dienen dit altijd schriftelijk aan te vragen bij het hoofdbestuur (via mail naar de webmaster).

Het hoofdbestuur maakt de afweging om het gevraagde wel/niet te plaatsen waarbij zaken van maatschappelijke aard normaal gesproken geplaatst zullen worden.

NLC ’03
Valkseweg 17
5397 AP, Lith
0412-481074