Deze website wordt vernieuwd en is daardoor enkele maanden uit de lucht.
De info is bijgewerkt tot en met 14 mei 2019.
Laatste nieuws: het sportpark zal gesloten zijn van 16 juni tot 5 augustus 2019
Hoofdsponsors NLC '03

AlgemeenAfspraken en regels

Er zit groei in de vereniging NLC’03. Daarnaast zijn ook de omgeving en maatschappij veranderd. Dit legt een steeds grotere druk op het bestuur en de vele vrijwilligers. Er is behoefte gekomen om afspraken, regels en taken vast te leggen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een algemeen beleidsplan binnen NLC’03 waarin we onze afspraken, regels en taken omschrijven en vastleggen. Dit moet duidelijkheid geven aan taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen de vereniging. Het algemeen beleidsplan wordt onze leidraad waaraan de diverse geledingen en vrijwilligers binnen NLC’03 zich dienen te houden.

Voorgaande betekent toch wel een cultuuromslag binnen onze vereniging. Het vergt verandering van houding binnen onze vereniging en dat kost tijd en geduld. Dat moeten we samen goed realiseren! We moeten ons ook realiseren dat deze stap nodig is om onze geliefde vereniging te kunnen behouden. Ieder van ons draagt een warm hart toe aan onze vereniging. Dat blijkt uit de emoties die zich afspelen op het sportpark “De Akkeren ‘en daarbuiten.

De boodschap is helder! Onze leden willen meer duidelijkheid in het reilen en zeilen van onze vereniging NLC’03.
Dat betekent dat we onze zaken binnen de vereniging nog beter op orde moeten gaan brengen. Daarvoor hoeven we niet te wachten tot het algemeen beleidsplan helemaal klaar en goedgekeurd is door onze leden. We kunnen daar nu al voor een groot deel invulling aan geven. Om de daad bij het woord te voegen hebben we bestaande regels, afspraken en protocollen hieronder al uitgewerkt. Deze documenten worden uiteindelijk opgenomen in het algemeen beleidsplan.

 

Clubbibliotheek

In de clubbibliotheek vindt je documenten met informatie over onze vereniging en voetballen in breedste zin van het woord. Interne en externe informatie wordt in deze bibliotheek opgeslagen en geüpdatet.  

Documenten Algemeen beleidsplan

Klik hier voor het openen van het document “Huishoudelijk reglement, pestprotocol en sanctiebeleid”.
Klik hier voor het openen van het document “Doorschuifsysteem”.
Klik hier voor het openen van het document “Afspraken vertrouwenspersoon NLC'03”.
Klik hier voor het openen van het document “Protocol sociaal veilige sportomgeving".
Klik hier voor het openen van het document “Nieuwe indelingsprocedure jeugd”.
Klik hier voor het openen van het document “Privacyverklaring”.

Documenten notulen Ledenvergadering

Klik hier voor het verslag van de ALV van 29-11-2017.
Klik hier voor het verslag van de ALV van 27-11-2018.

Andere informatie

Klik hier voor oefenstof voor bepaalde trainingsvormen van NLC’03.
Klik hier voor de speeldagenkalender van de senioren 2018-2019.
Klik hier voor de speeldagenkalender van de junioren 2018-2019.
Klik hier voor de speeldagenkalender 2019-2020.
Klik hier voor de vergaderdata van het hoofdbestuur 2018-2019.
Klik hier voor de activiteitenkalender van de 1e seizoenshelft 2018-2019.
Klik hier voor de activiteitenkalender van de 2e seizoenshelft 2018-2019.

 

Website

Het hoofdbestuur bepaalt ten alle tijden welke informatie op onze website geplaatst wordt (een eerste screening wordt door de webmaster gedaan). 
Verenigingen, stichtingen, organisaties of andere partijen die vragen om vermeldingen of mededelingen op onze website te plaatsen dienen dit altijd schriftelijk aan te vragen bij het hoofdbestuur (via mail naar de webmaster).

Het hoofdbestuur maakt de afweging om het gevraagde wel/niet te plaatsen waarbij zaken van maatschappelijke aard normaal gesproken geplaatst zullen worden.

 

Plattegrond Sportpark De Akkeren


Sponsors
FOTO'S
Laatst toegevoegd fotoverslag:Grote clubactie
FYSIO-LITH
Eerstvolgende
inloopspreekuur
Fysio-Lith:

 
NLC '03 1
Mail webmaster: webmasternlc03@live.nl