Deze website wordt vernieuwd en is daardoor enkele maanden uit de lucht.
De info is bijgewerkt tot en met 14 mei 2019.
Laatste nieuws: het sportpark zal gesloten zijn van 16 juni tot 5 augustus 2019
Hoofdsponsors NLC '03

LidmaatschapAanmelding
Wilt u lid worden van onze vereniging dan meldt u zich aan bij de ledenadministratie. Voor aanmeldingen download u hier het Aanmelding- en Machtigingsformulier inzake contributie. LET OP!!! VERMELD AUB UW COMPLETE IBAN-NUMMER.

Vul de formulieren in en mail het naar: Ledenadministratie@nlc03.nl
U kunt het ook afleveren op het volgende adres: Heilig Kempke  25 5397 HA Lith
Voor spelers vanaf 10 jaar moet er ook een spelerspas aangevraagd worden bij de KNVB en hiervoor dient u een recente pasfoto in te leveren op het hierboven genoemd adres.

Jeugdleden worden ingedeeld volgens de volgende procedure :
Klik hier voor de procedure

Verhuizing. 
Mocht je als lid van NLC'03 gaan verhuizen geef dan je nieuwe adresgegevens door aan de ledenadministratie.

Afmelding 
Stopt u met voetballen? Geef het door aan de ledenadministratie en vergeet niet om het elftal te vermelden waarin je actief was.
Voor afmelden download u hier het afmeldings formulier. Vul het in en mail het naar: Ledenadministratie@nlc03.nl of lever het in op het hierboven genoemd adres.
Afmelding dient te geschieden voor 1 juli.  

Op 1 juli van ieder jaar wordt door de K.N.V.B de kosten van verzekering e.d van onze leden aan NLC'03 in rekening gebracht.

Bovenstaande betekent, dat als iemand zijn lidmaatschap opzegt na 1 juli deze minimaal de helft van de contributie verschuldigd is. 

Mocht je als speler/speelster kampen met een langdurige ziekte of blessure, meld dit dan ook bij de ledenadministratie zodat we een coulance regeling omtrent de contributie kunnen afspreken.
Leden die in het bezit zijn van een spelerspas dienen deze pas met de afmeldingsformulieren in te leveren bij de ledenadministratie op adres: Heilig Kempke 25 5397 HA Lith

Overschrijvingen 
Leden die overschrijving willen aanvragen naar een andere vereniging dienen zich altijd bij de ledenadministratie te melden. Alleen hier worden de juiste formaliteiten verzorgt. 
Voor spelers uitkomend in category A (voor NLC'03 op dit moment alleen het 1e en 2e elftal) dienen de overschrijvingsformulieren (inclusief spelerspas en leden mutatiekaart) UITERLIJK 15 JUNI bij het bondsbureau van de KNVB district Zuid II in Nieuwstad te zijn.

Contributie 
Voor het seizoen 2018/2019 zijn, onder voorbehoud van eventuele onverwachte gebeurtenissen, de volgende bedragen vastgesteld.

Senioren en Dames :    1 juli 2018 € 175,=
Jeugd  13 t/m 18 :         1 juli 2018 € 135,=
Jeugd t/m 12:                1 juli 2018 € 125,=
Eénmalige inschrijfkosten per voetballend lid: € 10,= 
Geen automatische betaling: € 2,50 extra. 
Steunend lidmaatschap   : € 35,= 

Gezinskorting 
Vanaf 3 voetballende jeugdleden uit 1 gezin geeft NLC'03 korting. De eerste 2 betalen het "volle pond", het derde kind betaalt 75%. 
Als er 4 of meer jeugdleden uit 1 gezin zijn betaalt het 3e kind 75% en het 4e (en evt. 5e) kind 50% van de contributie. 
Korting geldt niet voor 3 of meer thuiswonende seniorenleden. 

Als u contributie betaald heeft u o.a. recht op deelname aan trainingen en wedstrijden.
Kan een jeugdspeler niet deelnemen aan trainingen of wedstrijden vanwege andere hobby's, omgangsregeling, zwemles of andere redenen dan krijgt u geen korting op de vaste contributieprijs.
Actief spelende leden hebben vrij toegang bij de competitiewedstrijden van NLC’03 1. Het kan zijn dat bij beker- en nacompetitie wedstrijden wel entree betaald moet worden.
Sponsors
FOTO'S
Laatst toegevoegd fotoverslag:Grote clubactie
FYSIO-LITH
Eerstvolgende
inloopspreekuur
Fysio-Lith:

 
NLC '03 1
Mail webmaster: webmasternlc03@live.nl