Organisatie

Accomodatie
Sportpark “De Akkeren”
Valkseweg 17, 5397 AP, Lith
Correspondentieadres
Melkdam 29
5397 LR Lith
Wat Wie Contact
Hoofdbestuur
Voorzitter Huub Baijens voorzitter@nlc03.nl
Secretaris Karin Verstegen secretaris@nlc03.nl
Penningmeester Karin Verstegen penningmeester@nlc03.nl
Rene Caubo penningmeester@nlc03.nl
Wedstrijdsecretaris senioren Chris Hol en Bert Kocken wedstrijdzaken-senioren@nlc03.nl / (06-23245175)
Jeugdbestuur Ton van de Pol jeugdvoorzitter@nlc03.nl
Activiteitencommissie Jeroen Dousi activiteitencommissienlc@gmail.com
Jeugdbestuur
Voorzitter Ton van de Pol jeugdvoorzitter@nlc03.nl
Wedstrijdsecretaris junioren Bert Kocken wedstrijdzaken-jeugd@nlc03.nl
Algemeen Silvia van den Heuvel jeugdbestuur@nlc03.nl
Algemeen Anneke van Bergen jeugdbestuur@nlc03.nl
Technische voetbalzaken Arjen van Santvoort jeugdbestuur@nlc03.nl
Vertrouwenspersoon
Geertje Ploegmakers 06-4675 5563
Ledenadministratie ledenadministratie@nlc03.nl
Johnny Donkers 06-2428 9435
Activiteitencommissie activiteitencommissienlc@gmail.com
Doukje Dijksterhuis
Ivan Blazevic
Sara van der Ent
Lieke Wigger
Michelle Jordaans
Ralph
Keurentjes
Jeroen Dousi
Sponsorcommissie

Mark Ruijs (06-41568782)

sponsorcommissie@nlc03.nl
  Bart van Schijndel
  John Dousi
  Dick de
Hommel
  Sebastiaan Peters
Kantinecommissie
Landa van Lith 06-2929 2324
Toernooien toernooien@nlc03.nl
Moniek Loeffen
Website webmasternlc03@live.nl
Stein Bijl

Clubhistorie

Op 30 juni 2003 zijn de voetbalverenigingen Norbert (Lithoijen) en Litta (Lith) gefuseerd en onder de nieuwe naam Norbert Litta Combinatie 2003 (NLC’03) verder gegaan. Zoals bij elke fusie van verenigingen waren er ook bij Norbert en Litta best verhitte discussies en was er nogal eens ophef tijdens vergaderingen. Maar ondanks de jarenlange wederzijdse rivaliteit ontstond er toch het besef dat het voor de toekomst van beide verenigingen beter zou zijn om samen verder te gaan. Het sportpark “De Akkeren” werd al sinds 1980 gedeeld en was qua omvang nog prima.

In 2012 en 2013 zijn alle velden compleet vernieuwd. Ook is in 2013 het clubgebouw geheel vernieuwd. De kantine is in 2015 verbouwd, waardoor we een complex hebben, waar we trots op zijn. 

Met een kleine 500 leden beschikken we over 9 senioren teams (6 heren en 3 dames elftallen) en 16 jeugdteams.

N.L.C. ’03
Valkseweg 17
5397 AP Lith