OVER N.L.C. ’03

NLC’03 = Norbert Litta Combinatie

NLC’03 is op 30 juni 2003 opgericht. Het is een samenvoeging van de voetbalvereniging Norbert en Lithoijen en Litta uit Lith. Vandaar ook de naam: Norbert Litta Combinatie. NLC’03 is de grootste sportvereniging uit Lith en Lithoijen: We hebben bijna 500 leden. Deze zijn verdeel over 6 senioren teams, 3 dames elftallen en 16 jeugdteams.

Vrijwilligers
NLC’03 heeft een hoofdbestuur en een jeugdbestuur. Deze worden bijgestaan door diverse commissies. Verder zijn er nog vele vrijwilligers die buiten de besturen en commissies belangrijke taken verrichten. Voorbeelden van deze taken zijn de ledenadministratie, de vertrouwenspersoon, kantinebeheer, communicatie en veldonderhoud. De grootste groep vrijwilligers zijn de leiders en trainers van de teams.

Doelstelling vereniging
N.L.C.’03 is een voetbalclub waar plezier en prestatie hand in hand gaan en waar iedereen op zijn of haar niveau de best passende ontwikkeling doormaakt. Daarbij ligt de nadruk op plezier en ontwikkeling.
De vereniging probeert dit op verschillende manieren te bereiken:
 – Het aanbieden van cursussen om de begeleiding te professionaliseren.
 – Het organiseren van veel extra activiteiten.
 – Samenwerken met andere verenigingen en instanties. Een mooi voorbeeld hiervan is de BSO de blokkendoos, die ook gebruik maakt van de accommodatie.
 – Het aanbieden van voetbal voor verschillende doelgroepen, zoals het Walking footbal.
 – Het aanbieden van een sociaal veilige sportomgeving.
 – Het verduurzamen van de accommodatie. N.L.C.’03 heeft 130 zonnepanelen en is daarmee bijna zelf voorziend voor het stroomverbruik.

Afspraken
Binnen NLC’03 onderscheiden we algemene afspraken en teamafspraken. Algemene afspraken gelden voor ieder lid van de club. Deze gaan over gedrag en respect, het netjes houden van het sportpark en regels omtrent alcohol en roken. De regels zijn in een huishoudelijk regelement opgenomen en zijn te vinden op onze website. Binnen het team kunnen de leiders en trainers aanvullende afspraken maken met kinderen en ouders. Dit gaat dan bijvoorbeeld over het was-en rij
schema en het op tijd zijn.

Vertrouwenspersoon
We hebben een vertrouwenspersoon. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag binnen de vereniging. Daarbij gaat het dan om seksuele intimidatie, agressie en geweld, bedreiging, pesten, discriminatie en criminaliteit. Het telefoonnummer van de vertrouwenspersoon is op onze website te vinden.

Positieve coaching Jeugd
We gaan uit van positieve coaching. Positieve feedback van trainers (en ouders) leidt tot voetballers die zelfvertrouwen en plezier krijgen. Spelers met zelfvertrouwen en plezier zullen zich beter inzetten en sneller beter leren voetballen.

Ouders spelen een belangrijke rol in het positief coachen. Hieronder enkele tips:

Plezier gaat voor presteren!
In plaats van ‘heb je gewonnen?’ en ‘heb je gescoord?’ kun je ook vragen: ‘was het leuk?’ en ‘hoe ging het?’ Zo haal je de nadruk van het presteren af en leer je kinderen dat plezier voorop staat. Vanuit plezier voor een sport gaat een kind presteren naar kunnen.

Moedig aan, maar coach niet mee
Aanwijzingen geven is verwarrend en afleidend. Hoe goed bedoeld ook, als ouder je kind vanaf de kant coachen en vertellen wat hij moet doen is geen goed idee. Als er een coach is, maakt die afspraken met het team en die kunnen anders zijn dan dat wat jij roept. Daarnaast kan het je kind uit zijn spel halen of ervoor zorgen dat hij zijn zelfvertrouwen kwijtraakt. Zeker als dat wat je roept negatief is…

Moedig alle kinderen aan, niet alleen die van jezelf!
Niet alle ouders zijn erbij of kunnen erbij zijn. Als iedereen die er staat het hele team aanmoedigt, is dat wel zo leuk voor allemaal.

Geef zelf het goede voorbeeld
Houd je mond tegen de scheidsrechter. Soms moeilijk maar echt een must: bemoei je niet met de arbitrage! Soms zit het mee en soms zit het tegen, dat hoort bij de sport en wij zijn er om onze kinderen te laten zien en zo te leren dat een scheidsrechter zijn best doet en dat we daar met respect mee om moeten gaan.

Laat je kind zijn of haar sport zelf beleven
Zelf het 1e team nooit gehaald en is nu je missie dat je kind het wel haalt? Of wil je dolgraag dat de sporttalenten van je kind tot uiting komen? Allemaal heel logisch en prima zolang je die wensen en ambities voor jezelf houdt. Laat je kind zelf aangeven en de leiding nemen in hoe intensief en hoog het wil sporten. Dan beleeft het echt plezier aan zijn sport!

Om positief coachen te stimuleren worden er geen standen meer bijgehouden voor de teams met jonge spelers. Tevens worden de kinderen van de jongste teams niet ingedeeld op kwaliteit. Ook wordt er na gestreefd om ieder kind evenveel te laten voetballen (wisselbeleid club).

N.L.C. ’03
Valkseweg 17
5397 AP Lith