LIDMAATSCHAP

Aanmelden of instromen tijdens het seizoen

Inschrijven bij NLC’03 kan het hele jaar door. Middels het aanmeldformulier kunt u het lidmaatschap aanvragen. Om aan te melden voor een nieuw seizoen moet voor 1-Juni het lidmaatschap zijn ingediend. Jeugdspelers worden dan meegenomen in de indeling van het voetbalseizoen en starten direct met de trainingen en wedstrijden. Voor inschrijving na 1-Juni gelden onderstaande voorwaarden.

Instromen tussen 1 Juni en 30 November:

  • 50% van de contributie als nieuwe leden nog niet ingedeeld kunnen worden voor start seizoen. Na de winterstop wordt er opnieuw ingedeeld en kunnen dan wedstrijden meespelen.
  • 100% van de contributie als spelers wel ingedeeld kunnen worden voor start seizoen.

Instromen tussen 1 December en 28 Februari:

  • 50% van de contributie. Senioren stromen direct in, jeugdleden trainen alleen en worden definitief ingedeeld in het nieuwe seizoen.

Instromen tussen 1 Maart en 31 Mei:

  • 25% van de contributie. Senioren stromen direct in, jeugdleden trainen alleen en worden definitief ingedeeld in het nieuwe seizoen.
    Nieuwe leden worden ingedeeld in bestaande teams, bij de senioren teams gaat dit in overleg met de coördinator senioren. Bij de jeugdteams kan dit kan bij overvolle teams uitdagingen met zich meegeven. Hierin zijn er voor de jeugdteams de volgende richtlijnen.

Worden voorlopig ingedeeld in een team, mits er ruimte is binnen de huidige teams. Als het team al genoeg spelers heeft, dan kan het kind wel mee trainen maar nog geen wedstrijden mee voetballen. Er is één herindeling tijdens de winsterstop, waar nieuwe spelers ingedeeld kunnen worden om wedstrijden te spelen. Bij uitzonderingen kan er tussen de fasen door aanpassingen doorgevoerd worden door het bestuur. Kinderen die instromen in het najaar worden indien mogelijk na FASE 2 (winterstop) ingedeeld en kunnen dan mee wedstrijden spelen.

Contributie

In de jaarlijkse Algemene Leden vergadering worden de contributie bedragen vastgesteld voor het volgende seizoen. Voor dit seizoen gelden de volgende contributie bedragen:

Contibutie Seizoen vanaf 2023/2024
Jeugd 5 t/m 12 jaar € 135,-
Jeugd 13 t/m 18 jaar € 145,-
Senioren € 185,-
Walking Football € 60,-
Leden 30+ team € 100,-
Steunend Lid € 35,-
Eénmalige inschrijfkosten per voetballend lid € 10,-
Geen automatische betaling
+ €2,50 extra
Gezinskorting: Het 3e voetballende kind uit één gezin  75% Contributie

Als u contributie betaald heeft u o.a. recht op deelname aan trainingen en wedstrijden. Actief spelende leden en steunend lid hebben vrij toegang bij de competitiewedstrijden van NLC’03 en zijn uitgenodigd voor de Algemene Leden Vergadering.

Inning

Inning van de contributie vindt plaats in de 1ste week van Oktober. Voor leden die gedurende het seizoen nog worden aangemeld, wordt de contributie per direct geïncasseerd. Inning van de contributie gebeurt in principe via automatische incasso. Loopt jouw contributie nog niet volgens automatische incasso, dan is het verzoek alsnog je bankrekeningnummer door te geven via het wijzigingsformulier.

NLC’03 vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Gemeente Oss kent hiervoor verschillende tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen. Deze tegemoetkomingen vallen onder de gemeentelijke regeling ‘Meedoen is belangrijk’. Met deze regeling kunnen u en uw gezin meedoen met activiteiten die anders te duur zijn.

https://loket.oss.nl/Loket/product/0b19ff83c0911fe7b97ee4ec2b7c315b

Opzegging en/of wijzigingen

Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient dit voor uiterlijk voor 1 juni te zijn doorgegeven via de ledenadministratie stuur een mail naar ledenadministratie@nlc03.nl of via het afmeldformulier Alleen via die ledenadministratie kunt u zich afmelden! Dus niet via de leider en/of andere kanalen! Indien uw opzegging na 1 juni bij ons binnen komt dan zijn wij helaas genoodzaakt om 50% van het contributiebedrag voor een volledig seizoen in rekening te brengen. Indien uw opzegging na 1 oktober bij ons binnen komt dan zijn wij genoodzaakt om 100% van de contributie in rekening te brengen.

Overige wijzigingen als adres, telefoonnummer en emailadres dienen via het wijzigings formulier door gegeven te worden om de ledenadministratie op de hoogte te stellen hieraan zijn geen kosten verbonden.

Overschrijvingen

Overschrijvingen naar een andere vereniging wordt ook door de ledenadministratie verzorgt. Stuur hierbij een email naar ledenadministratie@nlc03.nl of via het wijzigingsformulier. Spelers in categorie A moeten dit uiterlijk 15 juni aanvragen.

Wat te doen bij langdurige blessure en/of zwangerschap?

Ben je langdurig geblesseerd en/of zwanger dan kun je een verzoek tot vrijstelling contributie indienen via het wijzigingsformulier. Omschrijf dan de blessure, wanneer je geblesseerd bent geraakt (laatste wedstrijd), de periode dat je geblesseerd bent en de aansluitende evt. herstelperiode wanneer je niet inzetbaar bent m.b.t. wedstrijden. Verder dient een verzoek tot vrijstelling ook binnen 4 weken na het ontstaan van de langdurige blessure te worden ingediend. Bij zwangerschap ook graag z.s.m. een verzoek indienen. Het verzoek zal vervolgens beoordeeld worden door het bestuur. Een verzoek kan alleen ingediend worden voor een heel seizoen of de 1e seizoenshelft (najaar) of 2e seizoenshelft (voorjaar).

LET OP: Vrijstelling van contributie kan alleen via een officieel verzoek dus al je geen verzoek indient, heb je geen recht op vrijstelling! Een verzoek dient op bovenstaande wijze te worden ingediend. Alleen op deze wijze heb je recht op vrijstelling. Dus niet via de leider/trainer, via whatsapp of op een andere manier!