VERTROUWENS PERSOON

Het hoofdbestuur van NLC’03 heeft besloten een vertrouwenspersoon aan te stellen. Deze vertrouwenspersoon neemt vragen, klachten en meldingen in behandeling die gaan over ongewenst gedrag binnen de vereniging. Onder ongewenst gedrag wordt in ieder geval verstaan:

 • Seksuele intimidatie
 • Agressie en geweld
 • Bedreiging
 • Pesten
 • Discriminatie
 • Interne criminaliteit (diefstal, fraude en dergelijke)
  Geertje Ploegmakers

  Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon adviseert het hoofdbestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen. Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging rapporteert de vertrouwenspersoon jaarlijks over het aantal meldingen over ongewenst gedrag en de aard van die meldingen.

  Belangrijke tips om seksuele intimidatie en machtsmisbruik te voorkomen:

  • Geen telefoons gebruiken in de kleedkamer. Bespreek waarom we dit niet willen. Foto’s doorsturen naar een ander is strafbaar.
  • Zorg dat de spelers altijd toezicht hebben, als ze soms toch alleen gelaten moeten worden, laat ze niet met 2-en alleen. Liefst met 2 volwassenen toezicht houden.
  • Zorg dat je zelf niet alleen met een speler in een ruimte bent. Kan dit niet anders dan laat het een ander weten en zorg dat de ruimte toegankelijk is.

  De vertrouwenspersoon vormt het aanspreekpunt voor leden, ouders, vrijwilligers en bezoekers die worden geconfronteerd met ongewenst gedrag door leden van de vereniging of personen die in nauwe relatie staan tot de vereniging. Daarbij moet het gaan om ongewenst gedrag dat zich binnen de context van de vereniging afspeelt of heeft afgespeeld.

  De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • Nagaan of bemiddeling mogelijk is;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Bemiddelen bij het zoeken naar een oplossing;
  • Doorverwijzen naar hulpverlening;
  • Begeleiden van de aangever in het verdere verloop van de melding.

  De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd. De vertrouwenspersoon kan het hoofdbestuur in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar hij of zij brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk rapport uit bij het hoofdbestuur van de gemelde kwestie. Als het gaat om ernstige incidenten, zoals seksuele intimidatie, werkt de vertrouwenspersoon volgens het Protocol Sociaal veilige sportomgeving t.b.v. preventie en sanctioneren seksuele intimidatie van NOC*NSF.