WEDSTRIJD VORMEN KNVB

Wedstrijdvormen Senioren

De senioren zijn er twee wedstrijd vormen van toepassing 11×11 & 7×7. Een link naar de spelregels en uitleg

Wedstrijdvormen Junioren en Pupillen

Onderstaand een overzicht van de verschillende competities die gekoppeld zijn aan de leeftijden die binnen NLC’03 van toepassing zijn. De wedstrijvormen kunnen ook bepaald worden door de indeling vanuit de KNVB.

Alle Jeugd teams binnen NLC’03 spelen op Zaterdag

* Binnen NLC’03 worden er vooralsnog geen teams ingeschreven in deze leeftijdscategorie.

** Bij deze leeftijdscategorieën is de MO19 vervangen door de MO20. Vanuit de KNVB is de MO19 momenteel nog niet goed te organiseren door het geringe aantal beschikbare teams.

*** Vanuit de KNVB wordt er niet gekozen voor het aanbieden van een MO14, MO16 en MO18. Zelfs in de gemengde voetbalcompetities kan er op veel plekken in Nederland nauwelijks de evenjaar-competities bij de junioren goed organiseren. Het aantal meidenteams dat daarvoor beschikbaar is, zal vele malen lager liggen dan in de gemengde voetbalcompetities. Het meidenvoetbal moet de komende jaren nog sterk groeien voordat dit op een goede manier aangeboden kan worden.

KNVB WEDSTRIJDVORMEN

Op de volgende pagina’s wordt aangegeven wat de verschillende voetbal- en wedstrijdvormen zijn per leeftijdscategorie die door de KNVB worden bepaald:

Voor alle wedstrijdvormen zie de link naar de KNVB

4-FASENMODEL

Het seizoen wordt opgesplitst in 4 fasen, 2 in het najaar en 2 in het voorjaar. De indeling van de eerste fase (klasse niveau) gebeurt nog steeds op basis van de teaminschrijving van de vereniging. In het 4-fasenmodel is het een streven om de reisduur te beperken en wordt er niet gespeeld in de schoolvakanties. Beker- en inhaalwedstrijden komen voor deze leeftijdscategorieën te vervallen.

Het 4-fasenmodel is gebaseerd op het voetballende kind en hoe hij/zij optimaal plezier beleeft aan het voetballen in een veilige omgeving en hoe hij/zij zich daarbinnen ontwikkelt. De belevingswereld van de pupillen en hun ambities en drijfveren om te voetballen zijn het uitgangspunt voor de inrichting van dit voetbalaanbod. Eén van de grote voordelen van dit model is de mogelijkheid om pupillenteams sneller te herindelen, mits noodzakelijk. Hierdoor komen er veel minder grote scores voor en worden er meer wedstrijden gespeeld waarbij de krachtsverhouding tussen teams in balans is. Dit laatste leidt tot meer plezier bij de kinderen, en zorgt er uiteindelijk voor dat kinderen langer blijven voetballen.

3-FASENMODEL

Om het spelplezier te vergroten en de ontwikkeling van (jonge) voetballers te bevorderen heeft de KNVB het driefasen voetbal geïntroduceerd vanaf de hoofdklasse en lager.

De competitie bestaat uit drie fasen:

  • Fase 1: bekervoetbal in een poule van 8 teams tot de herfstvakantie;
  • Fase 2: reeks tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie;
  • Fase 3: reeks na de kerstvakantie tot de zomerstop.

3-FASENMODEL + EINDTOERNOOI

De 1e fase is een indicatiefase. Hierin wordt met name getoetst wat het niveau is van het team. De 2e fase is de fase na de herfstvakantie en noemen we de controlefase. Teams kunnen zijn heringedeeld en op een andere niveau uitkomen. Het spelen in meer fasen moet ertoe leiden dat leukere wedstrijden gespeeld worden met kleinere uitslagen.

De reisafstand wordt daarmee minder belangrijk gemaakt. In fase 1 en 2 kan het voorkomen dat niet tegen alle tegenstanders in de poule wordt gespeeld. Voor deze fasen geldt dat niet als een probleem, omdat zij dienen als hulp bij het bepalen van het juiste niveau voor fase 3. De 3e fase start na de winterstop. In deze fase voetballen de teams 14 wedstrijden, dus een hele competitie. De Final League is een toernooi(dag) voor alle teams die hebben meegedaan aan fase 3. De Final League is dé seizoen afsluiting voor alle teams. Het is een daadwerkelijk onderdeel van de competitie.

Oude benamingen

Voor de oude knarren onder ons, is er na 2016 besloten om met geboortejaar competities te starten in plaats van de oude 1ste en 2de jaar benamingen. Hieronder een conversie tabel.

Nieuwe benaming Oude benaming
O6 – Mini pupillen Mini pupillen
O7 – Pupillen Mini pupillen
O8 – Pupillen 1ste-jaars F, Pupillen
O9 – Pupillen 2de-jaars F, Pupillen
O10 – Pupillen 1ste-jaars E, Pupillen
O11 – Pupillen 2de-jaars E, Pupillen
O12 – Pupillen 1ste-jaars D, Pupillen
O13 – Junioren 2de-jaars D, Pupillen
O14 – Junioren 1ste-jaars C, Junioren
O15 – Junioren 2de-jaars C, Junioren
O16 – Junioren 1ste-jaars B, Junioren
O17 – Junioren 2de-jaars B, Junioren
O18 – Junioren 1ste-jaars A, Junioren
O19 – Junioren 2de-jaars A, Junioren
O20 – Junioren Eerste jaars Senioren